Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
100% ochrana kupujícího
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Paypal
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
30 denní lhůta vrácení zboží
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Doprava zdarma od 0,00 Kč

Ochrana osobních údajů


Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nemáte povinnost poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace. „Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.


Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název stránky, na kterou jste vstoupili, datum a čas přístupu, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšování naší nabídky.


Kontakt


Odpovědné osoby Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v dalších informacích o e-shopu.


Kontakt se zákazníkem prostřednictvím e-mailu Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, v jakém jste nám je zpřístupnili. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Vyzvednutí a zpracování při použití kontaktního formuláře KKdyž používáte kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.


Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Objednávky zákaznických účtů


Zákaznický účet

Když si založíte zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v uvedeném rozsahu. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš nákupní zážitek a zjednodušit vyřizování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.


Shromažďování, zpracování a sdělování osobních údajů při zadávání objednávek

Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky nebo dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.


Reklamy


Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů


Bez ohledu na zpracování smlouvy používáme vaši e-mailovou adresu výhradně k zasílání newsletteru pro vlastní reklamní účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo tím, že nás kontaktujete. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů.


Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé pošty na vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služeb, využíváme k elektronickému přenosu reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste u nás již zakoupili, pokud jste proti jeho použití nevznesli námitky. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v dalších informacích o e-shopu. Můžete také použít odkaz uvedený k tomuto účelu v propagačním e-mailu. Nevznikají tak žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.


Poskytovatelé přepravních služeb a merchandising


Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu zásilky Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování objednávky, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Účelem předání údajů je informovat vás o stavu zásilky e-mailem. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.


PPoužití externího systému pro merchandising Pro zpracování smluv v rámci zpracování objednávek používáme systém pro merchandise management. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky zaslány na Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt.


Poskytovatelé platebních služeb


Pomocí PayPal Všechny transakce PayPal podléhají Zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Najdete je na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Sběr a zpracování dat, kontrola kreditu při nákupu na účet přes Unzer


Při platbě na účet prostřednictvím Unzer (Unzer Invoice) jsou osobní údaje předány poskytovateli sběrných služeb Unzer GmbH (Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; „Unzer“) a jeho partnerům UNIVERSUM Inkasso GmbH a UNIVERSUM Payment Solution GmbH a tam zpracovány. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnoutmožnost platby na účet a k tomu potřebné posouzení rizik a bonity. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu nabízet různé platební metody a také našeho oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tím, že nám to oznámíte. Unzer za účelem vlastní kontroly bonity předává údaje úvěrovým agenturám a přijímá od nich informace včetně informací o bonitě na základě matematicko-statistických procesů, jejichž výpočet zahrnuje mj. adresní údaje. To zahrnuje následující úvěrové agentury, které jsou uvedeny jako příklad, ale ne vyčerpávajícím způsobem:


Schufa Holding AG, CRIF Bürgel GmbH, Arvato Infoscore GmbH, Universum Business GmbH, Bisnode D & Austria GmbH.


Poskytnutí údajů je nutné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Pokud je neposkytnete, nebude možné smlouvu uzavřít.


cookies


Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.


Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.


Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat (nebo také zakázat) cookies v nejdůležitějších prohlížečích: Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technické soubory cookies

Pokud není níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie navíc umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.


Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 (2) TTDSG. Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zaručení optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.


Na našem webu používáme nástroj pro správu souhlasu „EU Cookie Directive Pro + automatické rozpoznávání souborů cookie“ od ACRIS E-Commerce GmbH (Am Pfenningberg 60, 4040 Linz, Rakousko; „ACRIS“). Nástroj vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webové stránky, zejména nastavením cookies, a využít svého práva na odvolání souhlasu, který již byl udělen. Zpracování údajů slouží k získání a doložení potřebného souhlasu se zpracováním údajů a tím dodržení zákonných povinností. Kromě obecných uživatelských údajů se shromažďuje a přenáší vaše IP adresa do ACRIS. Tyto údaje nebudou předány dalším třetím stranám. Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonné povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Více informací o ochraně údajů ve společnosti Acris naleznete na: https://www.acris-ecommerce.at/datenschutz/


Analýza sledování reklam


Použití Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).

Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. Mimo jiné lze shromažďovat následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte (zařízení), navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka. přes kterou jste přišli na náš web), údaje o poloze. činnosti.


IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci

IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není spojena s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici. Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https:/ /business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajům má přístup jak Google, tak vládní úřady USA. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o vašem používání z jiných zařízení a jakákoli další data, která o vás Google má.


Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.

Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html, na https://www.google.de/intl/de/policies/ nebo na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.


Analytický nástroj Mouseflow

Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko; „Mouseflow“).

Zpracování údajů slouží k personalizaci a analýze tohoto webu a jeho návštěvníků. Mouseflow používá technologie, jako jsou soubory cookies a skripty. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Mohou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, cesta kliknutí, informace o prohlížeči, který používáte, a operačním systému, který používáte, navštívené stránky, čas strávený na našich webových stránkách, prohlížený obsah, údaje o poloze. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. Webový sledovací nástroj mouseflow zaznamenává náhodně vybrané jednotlivé návštěvy (pouze s anonymizovanou IP adresou). Tím se vytvoří protokol pohybů myši a kliknutí se záměrem náhodně přehrávat jednotlivé návštěvy webových stránek a odvodit z toho potenciální vylepšení webové stránky. Údaje shromážděné pomocí technologií mouseflow nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou bez samostatného souhlasu dotčené osoby sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Měření konverzí Google Ads

Na našem webu používáme online reklamní program „Google Ads“ a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocování návštěv). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Google). Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, bude do vašeho počítače umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tedy k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my rozpoznáme, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy žádná možnost, že soubory cookie eebové stránky zákazníků Ads lze sledovat.

Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů.

Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na: https://www.google.de/policies/privacy/

Použití funkcí remarketing a podobné segmenty společnosti Google Inc.

Na našich webových stránkách používáme remarketing nebo funkci podobné segmenty společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).


Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků. Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, které tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Prostřednictvím cookies jsou zaznamenávány návštěvy webových stránek a také anonymní údaje o používání webových stránek. Nedochází k ukládání osobních údajů návštěvníků webu. Pokud poté navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací.

Vaše údaje mohou být přenášeny na servery Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Více informací o Google Remarketing a souvisejícím prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/privacy/ads/.


Pluginy a různé


Použití funkce jednotného přihlášení na Facebooku Na našich webových stránkách používáme funkci jednotného přihlášení (dříve Facebook Connect) od společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; „Facebook“).

Meta Platforms Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů, ke kterému dochází při integraci služby, a za přenos těchto údajů na Facebook. Toto je založeno na dohodě mezi námi a Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, ve které jsou definovány příslušné odpovědnosti. Smlouva je k dispozici na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle toho jsme zodpovědní zejména za splnění informačních povinností dle čl. 13, 14 GDPR, za dodržení bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby a za dodržení povinnosti podle čl. 33, 34 GDPR v rozsahu, v jakém porušení ochrany osobních údajů ovlivní naše povinnosti podle Smlouvy o společném zpracování. Meta Platforms Ireland Meta Platforms Ireland odpovídá za umožnění práv subjektu údajů v souladu s články 15-20 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků článku 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a za dodržování povinností podle článků 33, 34 GDPR.

Tato funkce umožňuje návštěvníkům webu přihlásit se na web pomocí svého stávajícího účtu na Facebooku. Zpracování údajů slouží k ověření při registraci, personalizaci a zájmově orientované inzerci.

Aby bylo možné funkci nabízet na webu, je navázáno spojení se serverem Facebook. K tomu slouží cookies. Mimo jiné, Facebook shromažďuje a přenáší následující informace: IP adresa, informace o prohlížeči, odkazující URL (webová stránka, ze které jste přistupovali na naše webové stránky), údaje o poloze. To platí bez ohledu na to, zda jste na sociální síti registrováni nebo přihlášeni. Přenos probíhá i pro uživatele, kteří nejsou registrovaní nebo přihlášeni. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace lze také přiřadit k vašim odpovídajícím profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých účtů na sociálních sítích. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Při použití funkce jednotného přihlášení je facebookový profil návštěvníka webu propojen se zákaznickým účtem tohoto webu. Osobní údaje uživatele získáváme od Facebooku, jak je uvedeno v procesu přihlášení. To může zahrnovat následující informace: jméno, adresa, veřejné profilové informace (např. jméno, profilový obrázek, věk, pohlaví), e-mailová adresa, seznamy přátel, informace „to se mi líbí“. Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Více informací o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.


Použití Google Fonts


Na našich webových stránkách používáme písma Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Zpracování údajů slouží k jednotnému zobrazování písem na našich webových stránkách. Aby bylo možné načíst písma, je při přístupu na stránku navázáno spojení se servery Google. Zde lze používat soubory cookie. Mimo jiné se zpracovává a přenáší vaše IP adresa a informace o prohlížeči, který používáte. Tato data nejsou propojena s vaším účtem Google. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks..

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a estetickém designu našich webových stránek. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tím, že nám to oznámíte. Více informací o zpracování dat a ochraně dat naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://developers.google.com/fonts/faq.


Použití Adobe Fonts

Na našich webových stránkách používáme písma Adobe Fonts od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko; „Adobe“).


Zpracování údajů slouží k jednotnému zobrazování písem na našich webových stránkách. Aby bylo možné načíst písma, je při přístupu na stránku navázáno spojení se servery Adobe. Zde lze používat soubory cookie. Mimo jiné se zpracovává a přenáší vaše IP adresa a informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte. Vaše údaje mohou být přeneseny do třetích zemí, jako jsou USA a Indie. Pro USA a Indii se neplánuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti nalézt. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a estetickém designu našich webových stránek. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tím, že nám to oznámíte. Více informací o zpracování dat a ochraně dat naleznete na https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html a na https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.


Práva subjektu údajů a doba uložení


Doba skladování

Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracování a použití. práva subjektu údajů Při splnění zákonných požadavků máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů. Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR a proti zpracování za účelem přímé reklamy. Právo na odvolání u dozorového úřadu Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.Právo vznést námitku

Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace s účinkem do budoucna. Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat dotčené údaje za účelem přímé reklamy. poslední aktualizace: 01/10/2022

Spokojenost zákazníků
Velmi dobré
4.59 / 5.00
z 70596 hodnocení